צידה לדרך

(מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים)

אתה נמצא במרכז השיחה ולכן חשוב שתהיה פעיל ומעורב בה.

התבונן על תפקודך בשנה שחלפה ועל כיווני התפתחות עתידיים:

פנה את הזמן
השאר מחוץ לחדר הפרעות למיניהן ונושאים הדורשים טיפול. חשוב שתגיע פנוי וקשוב.

שתף את המנהל שלך והיה פרואקטיבי
גלה מעורבות, היה חלק מהחשיבה על ההתפתחות האישית שלך ועל היעדים המוצבים לך לשנה הבאה.
קח אחריות על קיום דיאלוג ענייני ועל יישום ההחלטות.

ייחס חשיבות לאופן בו דבריך מנוסחים
יש לכך משמעות רבה להצלחת השיחה. נסח את הדברים בצורה ברורה, עניינית וללא התרסה.
ברגישות נסה לגייס את המנהל שלך לעזור לך במקום להטיח בו את חולשותיו.

תהליך רציף
משוב, תיאום ציפיות ושיפור ביצועים הינם תהליכים מתמשכים שצריכים להתקיים לאורך השנה.
לכן, אל תחשוש לחזור אל המנהל עם תובנות מהשיחה, או כל נושא אחר שקשור בשיחה ועורר בך מחשבות חדשות.
חשוב שתחלוק נושאים אלו עימו. קח אחריות על המשך הדיאלוג וזמן עצמך לשיחה אישית איתו על מנת להגיע 
להבנות משותפות.

ניהול יעדים לאורך השנה
במהלך שיחת המשוב הוצבו לך יעדים לשנה הקרובה. אחת לתקופה חשוב לחזור ולבחון את מידת העמידה ביעדים
אלו ולחשוב על דרכים נוספות שניתן לנקוט על מנת להשיגם. יש מקום גם לחשיבה משותפת עם המנהל שלך
האם היעדים עדיין רלוונטיים, או שצריך להציע יעדים חדשים לאור התפתחויות חדשות או שינויים ארגונים.

מה קורה במקרה של אי הסכמה עם המנהל במהלך השיחה?

על מה המנהל ידבר בשיחה?

  1. ההישגים המרכזיים שלך בשנה החולפת
  2. עוצמות בולטות שלך שניתן למנף
  3. הזדמנויות לשיפור ו/או להתפתחות עבורך
  4. מידת העמידה שלך ביעדים שהוצבו לך בתחילת 2023
  5. הסתכלות קדימה על היעדים ל-2024
  6. איתור צרכי ההדרכה והפיתוח שלך
  7. סיכום שיחה

בברכת דיאלוג פורה ומוצלח,
מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני