WE MAKE

stuff color.001

אנחנו חברת הייעוץ לחדשנות המובילה בישראל.

אנחנו מלווים את החברות המובילות בארץ בתהליכי חדשנות, אסטרטגיה ובהנעת תרבות של חדשנות ויזמות בארגון.

אנחנו יודעים לייצר שינוי.

איך אנחנו עובדים?

אנו מניעים צמיחה בחברות גדולות דרך שלושת העוגנים הכי משמעותיים:

500-500.003

1.
תהליכי חדשנות עסקית

אנו מנהלים ומובילים יחד עם הארגון תהליכי חדשנות ארוכי טווח. מתהליכי מיידענות, מחקרים, תהליכי פיצוח ובריינסטורם יחד עם המנהלים בארגון ועד להצגת תוצר אסטרטגי-סיפורי.

500-500.002

2.
חדשנות ויזמות ארגונית

אנו בונים מודלי עבודה ותכניות חדשנות ויזמות פנים ארגוניים במטרה לשנות את תרבות הארגון. מהלכים ארגוניים רוחביים שפוגשים אלפי עובדים ומייצרים ארגונים יותר אג׳ילים וחדשניים.

500-500.001

3.
הכשרת מנהלים ועובדים

אנו מובילים עשרות תהליכי הכשרת מנהלים חדשניות בחברות המובילות בישראל, מהנהלה בכירה ועד קמפוסים חדשניים לכלל העובדים בנושאי מקצועות העתיד.

STUFF WE WRITE

פרוייקטים שלנו, מחשבות, קפסולות וכלי עבודה